Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony na remont ...

Przetarg nieograniczony na remont - bieżąca konserwacja elewacji budynku Sądu Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5

Dodano: 2017-07-26 14:54:20             Zmodyfikowano: 2017-09-05 14:29:32
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane na budynku Sądu Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5 na działce nr 787/185 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Rejonowego w Prudniku. Charakterystyka robót oraz podstawowe parametry techniczne zostały wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót (Załączniki nr 9-11 do SIWZ). Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót – bieżącej konserwacji: remont i renowacja elewacji budynku sądu polegająca na: oczyszczeniu cokołu kamiennego wraz z impregnacją, spoinowaniu murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin, oczyszczaniu ściennym lub chemicznym wykutych spoin- mury gładkie, odbiciu tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, plastrach, wykonanie tynków zewnętrznych, przygotowanie starego podłoża – czyszczenie i mycie, nałożenie szpachli fasadowej z mikrowłóknami, naprawa obróbek blacharskich, wstawienie łatek, dwukrotne malowanie, wywiezienie gruzu.
Termin składania ofert: 18.08.2017
Informacja z otwarcia ofert ( format PDF, 332 KB )
Ogłoszenie o zamówieniu ( format PDF, 2.3 MB )
Specyfikacja SIWZ ( format PDF, 9.0 MB )
Załącznik nr 9 Przedmiar robót ( format PDF, 1.1 MB )
Wytyczne konserwatora zabytków ( format PDF, 174 KB )
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.