Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Ogłoszenie o postępowaniu o stwierdzeniu zasiedzenia.
Dodano: 2017-09-19 14:04:33             Zmodyfikowano: 2017-09-19 14:04:33
Rejestr zmian

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
Dodano: 2017-09-19 15:09:05             Zmodyfikowano: 2017-09-19 15:09:05
Rejestr zmian

Informacja dot. godzin przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Prudniku w dniu 14.08.2017r.
Dodano: 2017-08-11 16:41:53             Zmodyfikowano: 2017-08-11 16:41:53
Rejestr zmian

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Prudniku w sprawie ustalenia godzin urzędowania kasy Sądu w dniu 14.08.2017r.
Dodano: 2017-08-01 16:53:19             Zmodyfikowano: 2017-08-01 16:58:50
Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony na remont - bieżąca konserwacja elewacji budynku Sądu Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5
Dodano: 2017-07-26 14:54:20             Zmodyfikowano: 2017-09-05 14:29:32
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane na budynku Sądu Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5 na działce nr 787/185 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Rejonowego w Prudniku. Charakterystyka robót oraz podstawowe parametry techniczne zostały wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót (Załączniki nr 9-11 do SIWZ). Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót – bieżącej konserwacji: remont i renowacja elewacji budynku sądu polegająca na: oczyszczeniu cokołu kamiennego wraz z impregnacją, spoinowaniu murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin, oczyszczaniu ściennym lub chemicznym wykutych spoin- mury gładkie, odbiciu tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, plastrach, wykonanie tynków zewnętrznych, przygotowanie starego podłoża – czyszczenie i mycie, nałożenie szpachli fasadowej z mikrowłóknami, naprawa obróbek blacharskich, wstawienie łatek, dwukrotne malowanie, wywiezienie gruzu.
Termin składania ofert: 18.08.2017
więcej


Przetarg nieograniczony na remont - bieżąca konserwacja elewacji budynku Sądu Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5
Dodano: 2017-07-05 16:41:07             Zmodyfikowano: 2017-07-25 10:49:36
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane na budynku Sądu Rejonowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 5 na działce nr 787/185 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Rejonowego w Prudniku. Charakterystyka robót oraz podstawowe parametry techniczne zostały wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót (Załączniki nr 9-11 do SIWZ). Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót – bieżącej konserwacji: remont i renowacja elewacji budynku sądu polegająca na: oczyszczeniu cokołu kamiennego wraz z impregnacją, spoinowaniu murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin, oczyszczaniu ściennym lub chemicznym wykutych spoin- mury gładkie, odbiciu tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, plastrach, wykonanie tynków zewnętrznych, przygotowanie starego podłoża – czyszczenie i mycie, nałożenie szpachli fasadowej z mikrowłóknami, naprawa obróbek blacharskich, wstawienie łatek, dwukrotne malowanie, wywiezienie gruzu.
Termin składania ofert: 24.07.2017
więcej


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.