Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza ...

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza dot. spadkodawcy Hanryka Machura

Dodano: 2017-06-30 10:05:37             Zmodyfikowano: 2017-06-30 10:05:37
Ukryj rejestr
Opublikował: Grzegorz Wojtalik
Przez: Grzegorz Wojtalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Licznar
Data wytworzenia informacji: 30.06.2017
Odsłon: 1193

Sygn. akt I Ns 44/17
Dnia 30 czerwca 2017 r.
 
 
 
„OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA
 
Sąd Rejonowy w Prudniku, I Wydział Cywilny jako sąd spadku na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 stycznia 2017 roku został złożony przez Danutę Budyk i Wandę Humnicką  wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Henryka Machura, PESEL: 57040609474, zmarłego w dniu 12 października 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Głuchołazach, ul. Opolska 10/11.
POUCZENIE
 
1)      Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.)
2)      Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)
3)      Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.