Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie o wydaniu postanowienia ...

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Weichold.

Dodano: 2017-06-02 12:42:48             Zmodyfikowano: 2017-06-02 12:44:05
Ukryj rejestr
Opublikował: Grzegorz Wojtalik
Przez: Grzegorz Wojtalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Prudniku
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Licznar
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Odsłon: 1193


 
Prudnik, dnia 02 czerwca 2017 r.
 Sygn. akt I Ns  188/17
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy w Prudniku, Wydział I Cywilny w sprawie prowadzonej z wniosku Gminy Głuchołazy o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Weichold, synu Roberta i Emmy, zamieszkałym ostatnio w Głuchołazach przy ulicy Tylnia 11/86, zmarłym w dniu 04 kwietnia 2013r. ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Weichold.
Sąd poucza o treści artykułu 638 1 § 3 i 4 k.p.c. oraz 637 k.p.c.:
Art. 638 1 § 3 i 4 k.p.c.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że:
1)      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2)      osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Art. 637 k.p.c.
§ 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
§ 2. Jeżeli sporządzenia spisu inwentarza żąda wierzyciel, sąd spadku wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku po wysłuchaniu spadkobiercy, chyba że wysłuchanie nie jest możliwe.
§ 3. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
§ 4. Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.