Ogłoszenie o postępowaniu o stwierdzeniu zasiedzenia.

Dodano: 2017-11-07 07:28:38             Zmodyfikowano: 2017-11-07 07:29:02
Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
„Przed Sądem Rejonowym w Prudniku, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie prowadzone z wniosku Henryka i Renaty Sokoll, w sprawie o sygn. akt I Ns 275/17 o zasiedzenie nieruchomości gruntowej o pow. 02473 ha, działka nr 312/11 arkusz mapy 5, położonej w Łączniku gm. Biała, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi KW nr OP1P/00011377/9, znajdującej się w posiadaniu Henryka i Renaty Sokoll.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili swe prawa, w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu zasiedzenia.„