Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o złożeniu wykazu inwentarza

Dodano: 2018-01-17 12:21:04             Zmodyfikowano: 2018-01-17 12:21:04
Rejestr zmian
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o złożeniu wykazu inwentarza
W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Prudniku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 24 października  2017 r. został złożony przez Ilonę Mełech, Zbigniewa Mełech i Ireneusza Mełech wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Teresy Mełech , numer PESEL 53070212842, ostatni adres zamieszkania 48-250 Głogówek ul. Szkolna 3/2 , zmarłej w dniu 9 listopada 2016 roku.