Ogłoszenie dot. sporządzenia spisu inwentarza.

Dodano: 2017-11-28 07:37:59             Zmodyfikowano: 2017-11-28 07:37:59
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 931/16                                                     Prudnik, dnia 27 listopada 2017r.
 
OGŁOSZENIE
 
„Sąd Rejonowy w Prudniku I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 września 2017r.
w sprawie I Ns 931/16, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Leontynie Wojas, zmarłej dnia 9 lipca 2002r. w Nysie, ostatnio stale zamieszkałej w Jesionie i po Józefie Wojas, zmarłym dnia 28 stycznia 2015r. w Jasionie, ostatnio stale zamieszkałym w Jasionie.
Osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć
w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.