Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Nowek.

Dodano: 2017-06-09 10:43:13             Zmodyfikowano: 2017-06-09 10:43:13
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 910/16
  
            W Sądzie Rejonowym w Prudniku ,Wydział Cywilny w sprawie sygn. I Ns  910/16 z wszczętej z wniosku Wiesławy Solińskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Nowek urodzonym  26 listopada 1940 roku ostatnio stale zamieszkałym w Prudniku zmarłym  06.04.2016 roku w Prudniku.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby  w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły swoje prawa do spadku,  gdyż w  przeciwnym  razie zostaną pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Mieczysławie Nowek.