Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Dodano: 2017-12-06 10:23:07             Zmodyfikowano: 2017-12-06 10:23:07
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Prudniku ,Wydział Cywilny w sprawie sygn. I Ns 400/17 wszczętej z wniosku Alor Banku SA w Warszawie  toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Gaweł zmarłym 06.02.2015 roku w Prudniku ostatnio zamieszkałym w Twardawie .
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Jerzego Gaweł, aby  w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły swoje prawa do spadku,  gdyż w  przeciwnym  razie zostaną pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku po Jerzym Gaweł.