Podstawa prawna

Dodano: 2009-11-24 11:39:35             Zmodyfikowano: 2016-02-18 07:36:13
Rejestr zmian
Status prawny jednostki
Sąd Rejonowy w Prudniku jako jednostka budżetowa Skarbu Państwa działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy "Prawo o ustroju sądów powszechnych" (Dz.U.01.98.1070 z późn.zm.)
Organizacja jednostki
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015. poz.133)
2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.poz.2316)
3) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22)
4) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. 2015 poz.266)
 
5) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.2014.1407)