Lista sędziów

Dodano: 2012-10-01 13:06:14             Zmodyfikowano: 2018-08-21 07:38:38
Rejestr zmian
Lista sędziów i referendarzy Sądu Rejonowego w Prudniku
 
I Wydział Cywilny :
- SSR Staffa Herbert –  Przewodniczący Wydziału
- SSR Kaplita Izabela - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
- SSR Kamosińska Wanda
- SSR Klimkowski Sławomir
- SSR Chrobak Szymon  – delegowany
- Referendarz sądowy  Pikuła Joanna - delegowany do SR Opole
- Referendarz sądowy Kiliańczyk Agnieszka
 
II Wydział Karny
- SSR Kędzierski Marek – Przewodniczący Wydziału
- SSR Salkiewicz Beata – Wiceprezes Sądu, Zastępca Przewodniczącego Wydziału
- SSR Fogel Marcin
- SSR Ebel Tomasz
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
- SSR Juchniewicz Loreta –  Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału 
- SSR Derda-Fogel Justyna
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych
- Starszy Referendarz sądowy Jastrzębska Jolanta - Przewodniczący Wydziału
- Referendarz sądowy Kiliańczyk Agnieszka
 
 
Sprawy są przydzielane do wydziałów zgodnie z podziałem czynności.  Sprawy w wydziałach są przydzielane według kolejności ich wpływu do sądu na podstawie zasad określonych w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316).