Numery kont bankowych

Dodano: 2010-11-16 13:37:15             Zmodyfikowano: 2016-10-27 14:41:14
Rejestr zmian
KONTA BANKOWE
Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
- należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP oddział Opole
nr konta: 35 1010 1401 0053 6622 3100 0000  - PLN
 
 
Wpłaty za poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia
- należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN    20 1130 1017 0021 1002 4990 0004 
USD   90 1130 1017 0021 1002 4990 0005 
EUR    74 1130 1017 0021 1002 4990 0002 
CHF     04 1130 1017 0021 1002 4990 0001 
GBP    47 1130 1017 0021 1002 4990 0003
 
 
 
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych np. na koszty biegłego lub kuratora, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego
- należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
numer konta: 33 1130 1219 0026 3110 8920 0001   -  PLN
 
 
Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia, nawiązki)
- należy wpłacać na rachunek bankowy
Bank Gospodarstwa Krajowego
numer konta: 49 1130 1219 0026 3110 8920 0004  - PLN
 
W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
-      Imię i nazwisko,
-      Sygnaturę sprawy,
-      Numer karty dłużnika,
-      Numer księgi wieczystej.